Sterowana_regeneracja_kosci
Stomatologia zachowawcza i estetyczna

Sterowana regeneracja kości – charakterystyka zabiegu

Braki w uzębieniu stanowią kłopot, który może przełożyć się na komfort codziennego życia. Bez wątpienia, brak uzębienia wpływa na to, jak gryziemy różne posiłki, w jaki sposób uśmiechamy się i nie tylko. W związku z tym, musimy podjąć pewne czynności, mające na celu wyeliminować problem bezzębia.

Brak zębów to problem także dlatego, że bez zębów rozpoczyna się proces zaniku kości w szczęce. To spora wada tej sytuacji, dlatego trzeba jej jak najszybciej zapobiec. W tym celu wykonuje się zabieg, który nazywa się sterowana regeneracja kości. Sprawdź, czy sterowana regeneracja kości jest warta twojej uwagi, a także czy sterowana regeneracja kości stanowi remedium dla twojego problemu.

Czym jest sterowana regeneracja kości?

Sterowana regeneracja kości jest zabiegiem, którego głównym celem jest poprawienie warunków panujących w szczęce pacjenta. Za sprawą zabiegu, jakim jest sterowana regeneracja kości, pacjent jest w stanie odbudować braki w kości, spowodowane bezzębiem. Dzieje się tak w przypadku, gdy pacjent nie posiada zębów. Wykonanie odbudowy odbywa się z pomocą środków, mogących przyspieszyć wzrost kości, opcjonalne można także zastosować środki kościozastępcze, dające natychmiastowy efekt.

Znieczulenie miejscowe jest znieczuleniem, które wykonuje się przed zabiegiem sterowanej regeneracji kości. Sterowana regeneracja kości może sprawić pacjentowi ból, dlatego nie zaleca się podejmowania tego rodzaju zabiegu bez jakiegokolwiek znieczulenia. Sam zabieg jest stosunkowo krótki, jednak warto jest mieć na uwadze, że proces gojenia, uzyskiwania efektów może zająć nawet kilka miesięcy. Po tych kilku miesiącach możliwe jest wszczepienie implantu stomatologicznego.

Sterowana regeneracja kości – zastosowanie

Sterowana regeneracja kości jest rozwiązaniem dla pacjentów, którzy podejmują leczenie implantologiczne. To dla nich sterowana regeneracja jest świetnym wariantem, gdy przez długi czas zaniedbywali problem braku uzębienia, a dopiero po dłuższym czasie zdecydowali się go rozwiązać. Niestety, miniony czas przyniósł im prawdopodobnie sporą stratę w kości, przez co wykonanie implantacji było niemożliwe. Na szczęście, zabieg sterowanej regeneracji kości sprawia, że implantacja jest możliwa. Decyzję o wykonaniu sterowanej regeneracji kości podejmuje lekarz implantolog, po uprzednim badaniu szczęki z pomocą tomografu komputerowego, a następnie – ocenie jakości kości w szczęce. Jeśli nie jest ona dostateczna, prawdopodobnie konieczne będzie zastosowanie materiału kościozastępczego.

Możesz również polubić…